Home Achievements Awards Arjuna Award

Arjuna Award

 

NAMES  YEAR OF AWARD
Karni Singhji  1961
Rajyashree Kumari  1968
Bhuvaneshwari Kumari  1969
Maharao Bhim Singh  1971
Udyan Chinubhai  1972
Raja Randhir Singh  1978-79
Shaarad P. Chauhan  1981
Mohinder Lal  1983
Ashok J. Pandit  1985
Soma Dutta  1985
Bhagirath Samai  1986
Mansher Singh  1993
Jaspal Rana  1994
Moraad Ali Khan  1996
Satendra Kumar  1997
Shilpi Singh  1997
Naresh Kumar Sharma  1997
Manavjit Singh Sandhu  1998
Roopa Unnikrishnan  1998
Vivek Singh  1999
Abhinav Bindra  2000
Anjali R. Vedpathak  2000
Samaresh Jung  2001
Gurbir Singh Sandhu  2001
Anwer Sultan  2002
Suma S. Shirur  2002
Rajyavardhan Singh Rathore  2003
Deepali A. Deshpande  2004
Gagan Narang  2005
Vijay Kumar  2006
Avneet Kaur  2007
Ronjon Sodhi  2009
Sanjeev Rajput  2010
Tejaswini Sawant  2011
Joydeep Karmakar  2012
Omkar Singh  2012
Annuraj Singh  2012
Rajjkumari Rathore  2013
Heena Sidhu  2014