Arjuna Award

Arjuna Award

 

NAMES YEAR OF AWARD
Karni Singhji 1961
Rajyashree Kumari 1968
Bhuvaneshwari Kumari 1969
Maharao Bhim Singh 1971
Udyan Chinubhai 1972
Raja Randhir Singh 1978-79
Shaarad P. Chauhan 1981
Mohinder Lal 1983
Ashok J. Pandit 1985
Soma Dutta 1985
Bhagirath Samai 1986
Mansher Singh 1993
Jaspal Rana 1994
Moraad Ali Khan 1996
Satendra Kumar 1997
Shilpi Singh 1997
Naresh Kumar Sharma 1997
Manavjit Singh Sandhu 1998
Roopa Unnikrishnan 1998
Vivek Singh 1999
Abhinav Bindra 2000
Anjali R. Vedpathak 2000
Samaresh Jung 2001
Gurbir Singh Sandhu 2001
Anwer Sultan 2002
Suma S. Shirur 2002
Rajyavardhan Singh Rathore 2003
Deepali A. Deshpande 2004
Gagan Narang 2005
Vijay Kumar 2006
Avneet Kaur 2007
Ronjon Sodhi 2009
Sanjeev Rajput 2010
Tejaswini Sawant 2011
Joydeep Karmakar 2012
Omkar Singh 2012
Annuraj Singh 2012
Rajjkumari Rathore 2013
Heena Sidhu 2014

 

 

Comments