Home Achievements Awards Khel Ratna Award

Khel Ratna Award

 

NAMES YEAR OF AWARD
Abhinav Bindra 2002
Anjali Bhagwat 2003
Rajyavardhan Singh Rathore 2005
Manavjit Singh Sandhu 2007
Vijay Kumar 2012
Gagan Narang 2011
Ranjon Sodhi 2013